Bladet Baretten NR. 06-2017 forsinket

Hermed information vedr. forsinket udgivelse af bladet Baretten Nr. 06-2017:

 Normalt skulle Baretten have været udgivet i uge 36, men grundet tekniske problemer med trykning vil udgivelsen først ske en uge senere.
 Baretten er færdigt og klar til trykning, og da der er indhold i Baretten som bør være tilgængeligt fra uge 36,
så har foreningen valgt allerede nu at lægge Baretten på hjemmesiden.

 Du kan således læse Baretten allerede nu ved at klikke på dette LINK

 Kilde: Nyhedsbrev fra Landsforeningens webmaster.