18. november Julebanko, Soldaterforeningernes Fællesrepræsentation Fyn

Det store julebanko på Dannevirke. Sdr. Boulevard (3. søndag i november)

Spillet begynder kl. 19.00 præcis. Med mange fine gevinster. Husk at møde i god tid