Aktivitetsarkiv

***
Generalforsamling den 21. februar.
Hvorefter bestyrelsens sammensætning ser således ud:
Formand Jørgen Emdal Larsen. genvalgt.
Næstformand Finn Pedersen,
genvalgt Kasserer Preben Birk,
genvalgt Lars M. W. Andersen,genvalgt,
Kaj Niels Andersen, nyvalgt
1. suppleant Tormod Tønnesen. 2 suppleant Elmer Lunding.
Bilagskontrollant Bent Greve.
Fanebærer Lars M.W. Andersen.
Repræsentanter, Lars M. W. Andersen,
Jørgen Wandam Møllerog Tormod Tønnesen.
Generalforsamlingen foregik i god ro og orden.
Vi havde besøg af landsnæstformand Carsten Rasmussen,
som gav en orientering om, hvad der rørte sig i hovedbestyrelsen.
                                                                                 ***
Den 20. september 2023
Klubaften i Ullerslev,
hvor 10 medlemmer mødtes til en hyggelig aften.
***
Den 24. oktober fejrede vi FN-dagen.
Vi lagde en buket ved stenen i Ansgars Anlæg.
Derefter gik vi ind på Dannevirke Soldaterhjem,
hvor vi overrakte tegn og medaljer til
de inviterede, der mødte op.
Der blev overrakt 20-års tegn til Hans Erik Ranck,
25-års medalje til Bent Greve,
Danmarks Veteraners Fortjenstmedalje til
næst formand Finn Pedersen
til bestyrelsesmedlem Lars M. W. Andersen.
og webmaster Elmer Lunding
Vi har et hængeparti med
Fredsprismedalje til Teddy Lykke Bisgaard.
Vi sluttede af med kaffe og brød og kammeratlig samvær.
Inviterede, der ikke mødte, op kan kontakte formanden.
***
Tirsdag den 5. september 2023
var der Flagdag ved de fynske kommuner.
Jeg var i Faaborg om morgenen,
hvor der var 25 mødt op.
I Odense var der 55 om aftenen.
***
Mandag den 4. september 2023.
 Finn og jeg var Fyn rundt
for at lægge blomster på 4 gravsteder.
***
Onsdag den 16. august 2023
startede vi andet halvår med grill,
hvor der var mødt 14 deltagere op.
***
Onsdag den 2. august 2023.
Var vi på Nyborg Vold for
at se stykket Cabaret. Vi startede med spisning.
Det var det hyggeligste regnvejr, og vi var 25.
Stor tak til Preben for et godt arrangement.
***
Onsdag 24. maj 2023
Udflugt til Vestjylland, Flugt-museet
og Panser-Artillerimuseet med 35 deltagere.
På hjemturen var vi i Skibelund Krat til aftenspisning.
En fantastisk tur med pragtfuldt vejr.
Stor tak til turleder Preben Birk.
***
19. april 2023. Klubaften i Ullerslev.
15 deltagere til “Brunkål” og en hyggelig aften.
Tak til Birgit og Gudrun i køkkenet.
***
05. september 2019. Flagdag for Danmarks udsendte.
Dagen blev markeret i alle kommuner på Fyn.
Se billeder fra Odense Kommune , HER!
***
***
***

02. december 2017

Årets julefrokost, hvor 27 medlemmer var samlet til en hyggelig eftermiddag.
Vi havde lånt vagtlokaler på den gamle kaserne på Sdr. Boulevard.
En stor tak til Birgit og Gudrun for den dejlige mad de fremtryllede.
Billeder fra dagen kan ses  HER

***

15. november 2017

Klubaften, hvor der blev serveret gløgg og æbleskiver til de 20 fremmødte til dette hyggelige arrangement.

***

24. oktober 2017

FN Dag med deltagelse af 21 veteraner. Mindehøjtidelighed  ved stenen i Ansgar Anlæg efterfulgt af sammenkomst på Dannevirke Soldaterhjem med overrækkelse af medaljer, orientering om oplægget til nye forsvarsforlig ved Jørgen E. Larsen. Aftenen sluttede med kaffe og brød.

***

08. oktober 2017
FN march afviklet i flot efterårsvejr med 55 deltagere i området ved Odense SV.

***

  20. september 2017. Bustur til Flyvestation Karup – Rinsholm Kro – Hvidsten Kro.

Med 55 forventningsfulde deltagere gik starten kl. 8.00 fra P-pladsen ved Odense Zoo. På Skærup Rasteplads Øst blev der serveret kaffe med rundstykker. På Flyvestation Karup blev vi modtaget af stationens informationsbefalingsmand, der gav en meget interessant rundvisning, hvor områdets historie fra Den Tyske Værnemagt i 1940 anlagde Flyvestationen til de aktiviteter der nu er på området, krydret med humoristiske indslag. Turens næste mål var Rinsholm Kro, hvor frokosten ventede. Efter frokosten holdt kromanden et meget spændende foredrag om kroens historie og kroens mindelund for veteraner og militære grupper. Et meget spændende besøg. Turens sidste mål var Hvidsten Kro, hvor der blev serveret æggekage. Efter spisning var der tid til et kik i de gamle krostuer og en tur i mindelunden, inden turen tilbage til Odense med ankomst omkring 20.30 . En meget spændende tur. En stor tak til Preben Birk for en dejlig dag i hyggeligt selskab.

***

05. september Soldatens flagdag.

Der blev lagt blomster på Fredens Kirkegård, Dalum Kirkegård og Glamsberg Kirkegård.
Dagen blev markeret i alle kommuner på Fyn.

***

17. maj 2017 Klubaften på Dannevirke.

Per Amnitzbøl Rasmussen fra FN-Museet fortalte om Veteranstøtten, FN-Museet, som har eksisteret i 25 år, samt om FN-missionen i Mali. Et meget interessant foredrag. En stor tak til Per. Synd at der kun var et fremmøde på 16 personer.


***


19. april 2017 kl. 18:30 Klubaften i Ullerslev

20 deltog i aftenen arrangement, hvor der blev serveret velsmagende og veltilberedte gule ærter med tilbehør efterfulgt af kaffe og  småkager. En rigtig hyggelig aften!

Pris incl. en øl, en snaps, kaffe og småkager: 60 kr. pr. kuvert. Tak til aftenens arrangører: Gudrun og Jørgen

***

3. december 2016

Julefrokost med 35 deltagere. En stor tak til Birgit og Gudrun, der stod for serveringen af de mange lækkerier.

***

27. november 2016

Banko på Dannevirke Soldaterhjem. Tak til hjælperne.

***

23. november 2016

Årets sidste klubaften med gløgg og æbleskiver. Tak til Birgit og Gudrun.

***

24. oktober 2016

FN Dag. Mindehøjtidelighed ved stenen i Ansgar Anlæg efterfulgt af sammenkomst på Dannevirke Soldaterhjem med overrækkelse af medaljer, foredrag og kammeratlig samvær.

***

20.oktober 2016
Besøg på det nyindrettede Fyns Militær Museum, med rundvisning af kaptajn O.V. Pedersen.

***

9. oktober 2016
FN march afviklet i ikke for godt vejr med et rimeligt antal deltagere.

***

22. september 2016

Tur til Egholm Museum, Roskilde Domkirke og middag på Skipperkroen i Mullerup.

40 personer deltog i en uforglemmelig tur i flot vejr.

Både på Egholm Museum og i Roskilde Domkirke, blev vi blev vist rundt af guider med meget en stor viden og evner til at formidle denne viden.
Dagen sluttede på Skipperkroen med en veltilberedt traditionel dansk flæskesteg med tilbehør.

En stor tak til Preben Birk og hjælpere for en dejlig dag.

***

17. august 2016. Klubaften med grill-arrangement.

En hyggelig aften i flot sommervejr med  30 deltagere.

***

16. august 2016 Ny hjemmeside.

Foreningens nye hjemmeside klar til brug.
Nyhedsbreve med den nye web-adresse , www. fyn.danmarksveteraner.dk, er udsendt til de 122 medlemmer, der står opført med e-mail adresse i medlemskartoteket.
På hjemmesidens forside er det muligt at tilmelde sig til modtagelse af nyhedsbreve!

***

20. april 2016 kl. 18:30 Klubaften i Ullerslev

30 veteraner deltog i aftenens program: Fællesspisning Der blev serveret gammeldags brunkål

Pris incl. en øl, en snaps, kaffe og småkager: 50 kr. pr. kuvert.

***

Lørdag den 5. december 2015 Julefrokosten 2015

39 forventningsfulde veteraner i højt humør deltog i årets julefrokost, der blev holdt på Risingskolen. Birgit og Gudrun stod igen i år for tilberedningen af de mange lækre delikatesser, der kendetegner en traditionel dansk julefrokost. En rigtig hyggelig eftermiddag i muntert selskab med DBBFYNs veteraner. Der blev afholdt lotteri med sponsorgaver. En stor tak til Birgit, Gudrun og bestyrelsen for et flot arrangement.

***

24.oktober 2015 FN-Dag
Vi startede med at lægge blomster ved stenen i Ansgar Anlæg, derefter på Dannevirke Soldaterhjem, med overrækkelse af: 6 – 10 årstegn, 4 – 20 årstegn, 2 – 25 års medaljer og 6 – fredpris medaljer. Arne Skipper holdt foredrag om den øjeblikkelige politiske situation bl.a. i Mellemøsten. Der blev serveret kaffe og brød. Se billeder fra dagen: >klik her!<

***

11. oktober 2015 FN-Marchen 2015
Årets FN-march, med mulighed for at vælge en 5, 10 eller 20 km rute, blev gennemført med 65 antal deltagere fra nær og fjern, der fik en dejlig tur i det begyndende efterår.

***

7. oktober 2015 Besøg hos Kirkens Korshær i Odense. Østergade 55, Odense

Vi besøgte Kirkens Korshærs Varmestue og Natvarmestue, hvor der blev fortalt om det arbejde der gøres for at hjælpe socialt udsatte, hjemløse og misbrugere. En meget interessant information om det store arbejde, der gøres for samfundets udsatte.
Der blev serveret kaffe med hjemmebagt brød.
Freddy Fogtmann stod for aftenens arrangement.

***

16. september 2015 Tur til Kastellet og Tøjhusmuseet.
Se dagens program: Her

En rigtig god og hyggelig tur i selskab med oplagte veteraner med ledsagere!

Er stor tak til Preben Birk for et godt arrangement!

***

Peacekeepers Day 2015 på Kastellet

50 års mindemedalje Cypern Flere medlemmer fra DBBFYN deltog i arrangementet,  hvor 50 års jubilarer fra  Gaza og Cypern fik overrakt  mindemedaljer.
En hyggelig og festlig dag, hvor man fik  en god snak med andre veteraner om minderne fra en  svunden tid.Ib Birger Hansen blev dekoreret med:  De Blå Baretters Fortjenstmedalje i sølv. En mindeværdig dag, der af deltagerne vil blive husket!

 ***

20. maj kl. 19:30 Klubaften i Ullerslev.Aftenens program:John Jacobsen fortalte og viste film fra sin turNorden Rundt Filmen Norden rundt omfattede en rundrejse med bl.a. Bergen, Trondheim, Lofoten, Hurtigruten, Polarcirklen, Nordkap, Finmarken, Sametinget, Finland, Aalandsøerne og Stockholm.Se mere på Johns hjemmeside: >Klik her!<

***

22. april 2015. Klubaften i Ullerslev kl. 18:30

28 deltog i aftenen arrangement, hvor der blev serveret velsmagende

og veltilberedte gule ærter med tilbehør efterfulgt af kaffe og  ostemadder. En rigtig hyggelig aften!

Gule ærter med tilbehør samt en øl og en snaps. Pris 50 kr. Aftenens arrangør: Freddy Fogtmann.

 ***

18. marts 2015 Klubaften i Ullerslev kl. 19:30

Overlæge Arne Skipper: Foredrag om læge og retsmediciner Helge A. B. Tramsens oplevelser i Polen efter Katyn-massakren under 2. Verdenskrig.

Onsdag d. 11. februar 2015 

Generalforsamling på Dannevirke Soldaterhjem Jf. foreningens vedtægter. På valg er følgende: Til bestyrelsen: Preben Birk og Tormod Tønnesen     Suppleanter: Lars Ejner Poulsen og Elmer Lunding Bilagskontrollant: Carl Aage Christensen.            Suppleant:  Bent  Greve Som Fanebærer: Jørgen W. Møller   Spisning kl. 18:00, derefter generalforsamling. Tilmelding til spisningen senest mandag den 26. januar til Jørgen E. Larsen på Tlf.: 4083 7365 Eller Mail: joergen.emdal.larsen@nal-net.dk

***

Lørdag  6. december kl. 13.00 Julefrokosten 2014

Til årets julefrokost, der blev holdt på Risingskolen, var 38 veloplagte veteraner mødt op for at nyde Birgit og Gudruns mange lækre delikatesser. En rigtig hyggelig eftermiddag. Der blev afholdt lotteri og aktion med sponsorgaver. Tak til Birgit, Gudrun og bestyrelsen for et flot arrangement.

***

Onsdag 19. november 2014 kl. 19.30

Svendborgvej 39 Ullerslev.

Årets sidste klubmøde inden jul, hvor der blev serveret gløgg og æbleskiver.

Fredag d, 24 oktober FN-Dag.  Vi startede ved stenen, i Ansgar Anlæg, hvor vi lagde blomster, derefter gik vi ind på Dannevirke , hvor der blev overrakt  10 og 20 års tegn 25 og 40 års medaljer samt Fredsprismedaljer, derefter var der foredrag ved Major Ulrich Erhardtsen om hans tjeneste i IRAK tak for det, der afsluttedes med kaffe og brød. Vi var 35 deltagere.

***

Klubaften i Ullerslev den 15 okt. 2014

Aftenens foredragsholder var Jens Christen Raakjær, som fortalte om krigsveteraner, PTSD og Veteranhjem.

Jens fortalte meget detaljeret, som gav en god debat samt stor spørgelyst fra mange af de 18 deltagere.

En god og lærerig aften sluttede med kaffe og brød.

***

12. oktober 2014 FN-Marchen 2014

Årets FN-march, med mulighed for at vælge en 5, 10 eller 20 km rute, blev i det flotte lune efterårsvejr gennemført med et tilfredsstillende  antal deltagere.

***

23. september 2014

Bustur til Dybbøl

Se dagens program: Her

***

5. September 2014

Soldaternes flagdag

(Kilde: Baretten#7-2014)

Odense Kommune havde indbudt kommunens veteraner

til parade på Flakhaven, hvor borgmester Anker Boye bød velkommen. Efterfølgende var der var reception i Rådhusets festsal, hvor OL Kent Mikkelsen HDFYN talte.

Om aftenen blev der holdt flagdag ved stenen i Ansgar Anlæg, hvor Hjemmeværnets Brassband Syd spillede med major Ulrik Erhardtsen som toastmaster. Der var tale af OL Kent Mikkelsen og byrådsmedlem Mark Grossmann. Der blev lagt krans af Totalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland, blomster af De Blå Baretter, Soldaterforeningernes Fællesrepræsentation Fyn, De Danske Forsvarsbrødre Odense og Omegn og Tonni Neess, og der sluttedes med kaffe og brød på Dannevirke.

Det var et samarbejde mellem Totalforsvarsregionen, DBB og SFF. Tak til Regionen og de fremmødte faner.

Jørgen E. Larsen
formand

Billeder fra dagens højtidelighed Ansgar Anlæg kan ses i menuen Galleri

***

19. juni 2014

Ved regentbesøget i Odense torsdag var vi repræsenteret med fanen,
Tormod Tønnesen og Leif Dannerfjord.

***

Søndag den 15. juni 2014

Valdemarsdag, var vi i Den Fynske Landsby med et fanekommando,
som bestod af Chr. Laursen, Jørgen Møller, Helmuth Hansen, Preben Birk og Jørgen E. Larsen.

***

Søndag den 4. maj 2014

var vi repræsenteret med fanen ved mindehøjtideligheden i Ansgar Anlæg ved Jørgen W. Møller og Leif Dannerfjord.

Det samme gjorde Jørgen W. Møller med fanen den 5. maj ved mindehøjtideligheden på Frøbjerg Bavnehøj

***

29. maj. 2014

Peace-keepers Day på Kastellet. >Klik her!<

Se BT’s billeder fra Peace-keepers Day! >Klik her!<
(Det vides ikke, hvor længe dette link er virksomt!)

***

21. maj 2014

Besøg i Odense Bunkermuseum.

25 deltog i aftenens arrangement, hvor deltagerne fik en guidet tur

rundt i den mere end 400 m2 store underjordiske bunker. En meget interessant rundvisning, hvor man virkelig fik et indblik i, hvad der under den kolde krig blev gjort fra at imødegå angreb fra datidens    potentielle fjender. Aftenen sluttede med kaffe og kage i bunkerens kantine.

***

25. april 2014

Geocaching i DBB ophører!

Efter afslutning af konkurrencen DBB GC 365 Challenge den 25. april 2014, er det besluttet,
at der ikke vil blive afholdt flere konkurrencer, fordi tilslutningen har været for lille.

Konkurrencen DBB GC 365 Challenge  start 1. maj 2013 og afsluttet 25. april 2014:

Fynsholdet vandt “Hyggeteamkonkurrencen”.

DBB Team07H1 vinder0001

Se vinderne af konkurrencen, der sluttede 31. marts 2013: <Klik her!>

***

23. april 2014

Klubaften kl. 1930 i lokalet Svendborgvej 39, Ullerslev

35 deltog i aftenens arrangement, hvor der blev serveret   gule ærter med tilbehør.

***

19. marts 2014

Klubaften kl. 1930 i lokalet Svendborgvej 39, Ullerslev
Bent Greve, Cypern hold 12, indledte aftenens program med en flot
serie lysbilleder fra Nicosia og Xeros og Liminitis. Der var mange
af billederne mødets deltagere kunne nikke genkendende til.

Billedserien blev kommenteret af Andreas Stephanou, aftens foredragsholder.
Andreas Stephanou, herboende Græsk-Cypriot, er født og opvokset i Xeros på Cypern. Andreas var 16 år gammel da Dancon XII flyttede
fra Nicosia til Xeros og Liminitis. Andreas viste film og fortalte om   oplevelserne da de danske FN-soldater var i Xeros. Andreas fortalte
også, suppleret med film, hvordan området ser ud nu.
For cypernveteranerne, et interessant gensyn med Cypern.

Tak til Andreas og Bent.

***

29. februar 2014 klubaften i Ullerslev

Sv. Aage Tommerup fortalte om hans 4 årige periode på Grønland i 1960’erne og viste film fra en tur i 2013. 18 medlemmer deltog i dette arrangement.

Tak til Svend Aage.

***

12. februar 2014 Generalforsamling

Dagsorden: >Klik her>

Generalforsamlingens afvikling:  Kl. 18 var foreningen vært ved en lækker middag,
hvor der blev serveret brunkål  med diverse tilbehør.

Kl. 19 startede selve generalforsamlingen,  der blev afviklet iflg. dagsorden.

Formandens beretning og det fremlagte regnskab for 2013 blev godkendt.

Under punktet valg af 2 bestyrelsesposter, måtte der foretages skriftlig afstemning.

***

7. december 2013 Årets julefrokost.

Se mere: >Klik her<

***

13. november 2013 Klubaften i Ullerslev.

Se aftenens program: >Klik her!<

***

16. oktober 2013 Klubaften i Ullerslev.

Se aftenens program: >Klik her!<

***

12. september 2013 Bustur til Frøslev og Haderslev.

Se dagens program:>Klik her!<

***

  1. marts 2013 Klubmøde.

Aftenens gæst var Bjarke Schütt Jensen, der fortalte om sin tjeneste på missioner i Jugoslavien, Irak og Afganistan.

***

18. marts 20131. udgave af DBB Fyns hjemmeside er nu i luften. Siden vil løbende blive videreudviklet og opdateret.Har du forslag til emner, der bør være på hjemmesiden, eller støder du på fejl, send da en mail til:dbb@elmerlunding.dk

***