18. oktober 2017 Klubaften aflyst.

Klubaften onsdag den 18. oktober 2017 i Ullerslev er aflyst grundet efterårsferie.
Der er ingen til at holde åbent.

På bestyrelsens vegne

Jørgen E. Larsen