19. februar 2020. Generalforsamling på Dannevirke Soldaterhjem.

Generalforsamling kl. 19:30 jf. vedtægterne.

Forud for generalforsamlingen er der spisning kl. 18:00.

Tilmelding til spisning senest den 7. februar til Jørgen:

Joergen.emdal.larsen@nal-net.dk eller på 4083 7365.