Aktiviteter i april og maj 2019.

    Oversigt over aktiviteter i april og maj 2019.

    Tirsdag den 23. april. kl.19:00
Foredrag ved MILMUS på Dannevirke
Foredragsholder: Major N. K. Vistisen.
Emne: OPERATION MARKET GARDEN. En plan som slog fejl.

    Torsdag den 25. april kl. 19:30
Klubaften i lokalet på Svendborgvej 39, Ullerslev.
Spisning aflyst. Mød op til kammeratlig samvær.

     Lørdag den 4. maj kl. 18:30 i Ansgar Anlæg.
Højtideligholdelse af Danmarks befrielse.
Se flere oplysninger i dagspressen.

     Torsdag den 23 maj kl. 19:30 i lokalet Svendborgvej 39, Ullerslev.
Vi forsøger at finde en foredragsholder.

 

     HUSK AT TILMELDE DIG TIL JUBILÆUMSFESTEN den 14. september.
     Se mere på hjemmesidens forside!