Der er nyheder fra Veteranhjem Odense

Hermed lidt nyt fra foreningen Veteranhjem Odense og et ønske om en lille donation.

Vi er ikke i gang med byggeriet endnu, men der er dog fremdrift og jeg er overbevist om at vi kommer i gang tidligt i det nye år, dog afhængig af hvordan vinteren arter sig.

Der arbejdes således ihærdigt på flere modeller for et byggeri som forhåbentlig på flest mulige områder tilgodeser vore ønsker til det kommende hjem og til veteranernes tilfredshed. Jeg tør dog fortsat ikke give datoer.

Den nyvalgte bestyrelse er i fuld gang og arbejder solidt.

Kontingentet for næste år er nu fastsat til at være 100,- kr. Så håber vi alle kan være med! Nærmere om indbetaling følger i mail til medlemmerne.

Lige nu glæder vi os til julearrangementet på søndag kl. 15.00 hvor der forhåbentlig dukker mange glade veteraner med pårørende op.

Gløggen og æbleskiverne er klar.

Og så et lille suk om en lille donation som jeg videregiver ordret fra Fonden Danske Veteranhjem. Vi skulle gerne bidrage med 20 donationer på hver 200,- kr. BEMÆRK de trækkes automatisk fra i din skat, jf. nedenfor.

Inden teksten om donation vil jeg takke alle for den interesse I viser for sagen. Det betyder rigtig meget. Jeg vil også på bestyrelsens og egne vegne ønske alle en velsignet jul og på gensyn i det nye år til bl.a. generalforsamling i april/maj.

Fonden er godkendt efter ligningslovens paragraf 8A, hvilket betyder, at bidragsydere kan få skattefradrag, og Fonden derved får mulighed for at søge mange flere offentlige puljer om økonomisk støtte.

For at opretholde denne godkendelse, kræver SKAT, at der skal være minimum 100 gavegivere af hver mindst 200 kr. hvert år.

Dette krav er vi ikke i mål med i år, og jeg skal derfor bede jer om at række ud i jeres respektive netværk og bede om donationer, som skal være foretaget inden den 31. december 2016.

 

Det er vigtigt, at Fonden kan dokumentere donationerne, og derfor er det nødvendigt med CPR-nummer for donationer fra private og CVR-nummer, såfremt en virksomhed ønsker at bidrage.

Såfremt donatorer ønsker at benytte bankoverførsel, er det derfor vigtigt, at de anfører navn og CPR-/CVR-nummer i indbetaler feltet.

Såfremt I indsamler penge lokalt i form af kontanter, kontakt da Carsten West eller undertegnede for nærmere instruktion. 

I kan evt. oplyse til donatorer, at hvis der doneres 200 kr. og foretages indberetning til SKAT, får man 66 kr. tilbage i skat.

 

Indbetaleringer skal ske til Fondens gavekonto, hvor registreringsnummeret er: 7160, og kontonummeret er 1397079.

Med venlig hilsen

Henrik Dyhr

Bestyrelsesformand, Veteranhjem Odense

Bestyrelsesformand, Soldaterhjemmet Dannevirke

Ovenstående orientering er den 2. december 2016 udsendt til:

Medlemmer i Veteranhjem Odense

og videresendt til:

Medlemmer i Danmarks Veteraner, Lokalforening Fyn