Generalforsamling den 17.juni 2021

Ordinær generalforsamling den 17. juni 2021 på Dannevirke soldaterhjem.

Generalforsamlingen starter med spisning kl. 18.00, hvortil der er tilmelding.
Generalforsamlingen starter kl. 19.30.
Tilmelding til spisning til formanden.
På mail: joergen.emdal.larsen@nal-net.dk eller Tlf.: 4083 7365. Senest d. 7 juni 2021.

       På bestyrelsens vegne
Jørgen Emdal Larsen Formand
                                                                ***
                         Gældende regler på Dannevirke pr.01-05-21:
Følgende bestemmelser for personer som deltager i arrangementer på Dannevirke:
A: Der er indført bestemmelser om fremvisning af gyldigt Corona-pas eller
negativ attest for Coronavirus- højest 72 timer gammel.
B: Ved ankomst til bygningen skal alle personer bære mundbind.
C: Bemærk begrænset antal personer i de enkelte rum. Spisning: Max. 32 personer.
I salen (foredrag m. v.): Max. 45 personer.
D: Når man sidder ned til middag, foredrag, generalforsamling og lign. Må man aflægge mundbindet.
E: Når man færdes i lokalerne, skal der anlægges mundbind (hente mad øl eller på toilet).
F: Mundbindet kan aflægges endeligt, når man er ude af bygningen.
OBS.: Det gælder alle arrangementer. Så husk mundbind og corona-pas!

                                                                ***

                       Danmarks Veteraner Lokalforening FYN
Dagsorden for Ordinær generalforsamling d. 17. juni 2021
Ad. 1.: Valg af dirigent og 2 stemmetællere.
Ad. 2.: Bestyrelsens beretning for året 2020.
Ad. 3.: Kassereren fremlægger revideret regnskab 2020 og budget 2021.
Ad. 4.: Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er:
Kasserer Preben Birk.
Bestyrelsesmedlem Finn Petersen.
1. Suppleant Elmer Lunding.
2. Suppleant Tormod Tønnesen.
3.
Bilagskontrolant Christian Laursen.
Fanebærer Jørgen Wandam Møller.
Valg af repræsentanter til repræsentantskabsmødet:
1 pr. påbegyndt 100 medlemmer.
Formanden selvskreven Kasserer eller Næstformand.
2 -3 medlemmer. 2-3 supplanter.
Ad. 5.: indkomne forslag.
Ad. 6.: eventuelt.