Klubaften den 20. Oktober. Aflyst.

Klubaften den 20. oktober aflyses grundet efterårsferie og indtrufne omstændigheder.