Onsdag den 20. februar. Generalforsamling på Dannevirke.

Program for årets generalforsamling:

Kl. 18:00: Spisning. Menu: Brunkål.

Kl. 19:00: Generalforsamlingen starter.

Tilmelding til spisning er nødvendig!

Tilmelding til Jørgen E. Larsen Tlf.: 4083 7365 eller
mail: joergen.emdal.larsen@nalnet.dk

TILMELDING SENEST den 8. februar 2019.