Tirsdag 13. november 2018 Fyns Militærhistoriske Museum

Foredrag.

 Tirsdag d. 13. november 2018: Kommer Kaptajn Chr. Aziz og fortæller om sin uddannelse som sprogofficer og om sin
deltagelse i jagt på pirater i Aden.

  Foredraget afholdes i Dannevirke kl. 19

  Medlemmer i Fyns Militærhistoriske Museum har gratis adgang. Entre for ikke medlemmer er kr. 25,00