5. september Soldatens flagdag i Odense.

Odense Kommune

Programmet

Kl. 17.15         Hjemmeværnets Brassband Syd musicerer

Kl. 17.30         Velkomst v/repræsentant fra forsvaret

Kl. 17.35         Militær fane føres ind til tonerne fra ”Fast i Nød”

Kl. 17.36         Soldaterforeningernes faner føres ind til ”Fast i Nød” fortsat

Kl. 17.40         Kransenedlægning

Kl. 17.50         Hjemmeværnets Brassband Syd spiller ”Kongernes Konge”: Ophold mellem tredje og fjerde vers,

                          hvor fanekommando og faneborg retter og præsenterer

Kl. 18.00         March kolonne formes

Kl. 18.10         March til Odense Rådhus

Kl. 18.25         Parade tager opstilling på Flakhaven – hvis det er regnvejr tages der opstilling i Rådhushallen

Kl. 18.30         Borgmester Peter Rahbæk Juel holder tale til paraden

Kl. 18.45         Reception på Rådhuset i Festsalen på 2. sal

Kl. 18.55         Tale til veteraner ved oberstløjtnant Kent Mikkelsen

Kl. 20.00         Afslutning

Efter arrangementet på Odense Rådhus vil Veteranhjem Odense gerne være vært ved lidt grillhygge i haven

ved Soldaterhjemmet Dannevirke, Sdr. Boulevard 15, 5000  Odense C.